Shorin Ryu Siu Sin Kan
Shorin Ryu Siu Sin Kan

Peter Kreitl

3. Dan Karate, 3. Kyu Kobudo

Karate

Prüfung Datum Prüfer
9. Kyu 27.07.1980 Shotokan
8. Kyu 16.11.1980 Shotokan
7. Kyu 22.02.1981 Shotokan
6. Kyu 02.04.1981 Shotokan
5. Kyu 24.06.1981 Shotokan
4. Kyu 18.02.1982 Shotokan
3. Kyu 19.12.1982 Shotokan
2. Kyu 16.12.1984 Shotokan
1. Kyu 01.12.1985 Shotokan
1. Dan 11.07.1993

Neo Ho Tong (5. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan)

Feststellungsprüfung

2. Dan 06.07.1996 Neo Ho Tong (5. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan)
Stanko Kumer (4. Dan Goju Ryu)
3. Dan   Shotokan

Kobudo

Prüfung Datum Prüfer
9. Kyu 28.03.2015 Horst Bresele (5. Dan Siu Sin Kan Kobudo)
8. Kyu 26.09.2015 Horst Bresele (5. Dan Siu Sin Kan Kobudo)
7. Kyu 06.03.2016 Torsten Schneider (2. Dan Siu Sin Kan Kobudo)
6. Kyu 28.10.2017 Torsten Schneider (2. Dan Siu Sin Kan Kobudo)
5. Kyu 22.03.2018 Horst Bresele (5. Dan Siu Sin Kan Kobudo)
4. Kyu 10.11.2018 Torsten Schneider (2. Dan Siu Sin Kan Kobudo)
3. Kyu 28.03.2019 Torsten Schneider (2. Dan Siu Sin Kan Kobudo)
Druckversion Druckversion | Sitemap
© Shorin Ryu Siu Sin Kan

Quicklinks

Counter (seit März 2010)